Szermierka

Szermierka

Zajęcia szermierki  prowadzimy we współpracy z Klubem Szermierczym Warszawianka! 

Głównym celem zajęć jest rozwijanie wyobraźni oraz podstawowych zdolności motorycznych stwarzając odpowiednie fundamenty do prawidłowego rozwoju organizmu. Skupiamy się głównie na zabawach, w które wplecione są podstawy techniczne szermierki. Poprzez profesjonalne wyposażenie sprzętowe, dostosowane do danej grupy wiekowej, umożliwiamy uczestnikom uczenia się podstawowych działań szermierczych oraz spróbowania walki szermierczej.

Jakie realne korzyści płyną z tych zajęć dla dziecka?
▶ kształtowanie samodzielności, empatii oraz umiejętności prospołecznych
▶ kształtowanie osobowości: dążenie do celu, systematyczność, dokładność i precyzja podczas wykonywanych ćwiczeń, umiejętność podejmowania decyzji
▶ nabywanie umiejętności skupienia uwagi, koncentracji i szybkości reakcji
▶ kształtowanie cech motorycznych, służących do prawidłowego rozwoju dziecka (szybkość, gibkość, wytrzymałość, siła, koordynacja, równowaga, orientacja przestrzenna, rytmizacja ruchów z uwzględnieniem ćwiczeń korekcyjnych)
▶ wyrażanie emocji podczas walk szermierczych
▶ spożytkowanie energii poprzez zajęcia ruchowe
▶ dostarczenie wiedzy, przeżyć, doświadczeń poprzez kontakt ze światem sportu

Prowadząca zajęcia: Anna Nycz

Licencjonowany trener szermierki oraz wielokrotna medalista Mistrzostw Polski.

Szermierka

Zajęcia szermierki  prowadzimy we współpracy z Klubem Szermierczym Warszawianka! 

Głównym celem zajęć jest rozwijanie wyobraźni oraz podstawowych zdolności motorycznych stwarzając odpowiednie fundamenty do prawidłowego rozwoju organizmu. Skupiamy się głównie na zabawach, w które wplecione są podstawy techniczne szermierki. Poprzez profesjonalne wyposażenie sprzętowe, dostosowane do danej grupy wiekowej, umożliwiamy uczestnikom uczenia się podstawowych działań szermierczych oraz spróbowania walki szermierczej.

Jakie realne korzyści płyną z tych zajęć dla dziecka?
▶ kształtowanie samodzielności, empatii oraz umiejętności prospołecznych
▶ kształtowanie osobowości: dążenie do celu, systematyczność, dokładność i precyzja podczas wykonywanych ćwiczeń, umiejętność podejmowania decyzji
▶ nabywanie umiejętności skupienia uwagi, koncentracji i szybkości reakcji
▶ kształtowanie cech motorycznych, służących do prawidłowego rozwoju dziecka (szybkość, gibkość, wytrzymałość, siła, koordynacja, równowaga, orientacja przestrzenna, rytmizacja ruchów z uwzględnieniem ćwiczeń korekcyjnych)
▶ wyrażanie emocji podczas walk szermierczych
▶ spożytkowanie energii poprzez zajęcia ruchowe
▶ dostarczenie wiedzy, przeżyć, doświadczeń poprzez kontakt ze światem sportu

Prowadząca zajęcia: Anna Nycz

Licencjonowany trener szermierki oraz wielokrotna medalista Mistrzostw Polski.