Zajęcia umuzykalniające

Zajęcia umuzykalniające

♫ Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym na zajęcia umuzykalniające i wokalne ♪

Celem prowadzonych przez nas zajęć muzycznych dla dzieci jest uwrażliwienie na muzykę poprzez rozwijanie umiejętności ruchowych i manualnych. Lekcje umożliwiają ponadto rozładowywanie napięć. Spotkania opierają się przede wszystkim na słuchaniu muzyki, śpiewaniu, grze na instrumentach, a także łączeniu elementów rytmicznych z ruchem i świetną zabawą.

W program wplatane są również elementy logopedyczne tj. kształcenie i rozwijania mowy dziecka. Przeprowadzane przez nas lekcje rozwijają nie tylko umiejętności muzyczne i artystyczne dziecka, ale także pozwalają mu poznać zalety pracy w grupie oraz spożytkować drzemiącą w nim energię. „Zarażamy” dzieci pasją do muzyki i radością z jej słuchania oraz tworzenia

W programie:

 • Zabawy muzyczne
 • Zajęcia plastyczne
 • Gra na instrumentach Orffa
 • Zajęcia ruchowe połączone ze słuchaniem muzyki.

Cele zajęć:

 • umożliwienie dziecku przeżywania pozytywnych doświadczeń w kontakcie z muzyką,
 • kształtowanie świadomości muzycznej,
 • zachęcanie do muzycznej działalności,
 • rozbudzenie zainteresowania muzyką,
 • wdrażanie do aktywnego słuchania muzyki,
 • poznanie wartości rytmicznych i nut,
 • rozwijanie uzdolnień muzycznych,
 • umożliwienie kontaktu z profesjonalną sceną muzyczną,
 • budzenie i rozwijanie ekspresji artystycznej i ruchowej,
 • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej w zakresie aktywnego muzykowania,
 • zaspakajanie naturalnej potrzeby ruchu i zabawy,
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

Uczęszczając na zajęcia dzieci poprzez zabawę uczą się:

 • grania na instrumentach perkusyjnych z instrumentarium Orffa,
 • improwizowania melodii,
 • śpiewania piosenek solo i w grupie,
 • rytmizowania tekstu,
 • kroków tańców ludowych,
 • interpretowania muzyki (układy ruchowe w przestrzeni, ćwiczenia z rekwizytami, ćwiczenia emisji głosu i dykcji).

W programie:

 • zabawy z piosenką, tańce integracyjne, tańce regionalne
 • dziecięca literatura muzyczna
 • słuchanie utworów muzycznych z różnych epok
 • nauka gry na instrumentach Orffa
 • poznanie instrumentów orkiestrowych
 • poznanie podstawowych terminów muzycznych (piano, forte, tempo, artykulacja,dur i moll, puls, rytm, klawiatura, bas, wiolin, nazwy literowe i solmizacyjne nut, budowa aba, rondo)
 • podstawy zapisu muzycznego (położenie dźwięków na pięciolinii, odległości między dźwiękami, podstawowe wartości rytmiczne, takty dwudzielne i trójdzielne, oznaczenia dynamiki, tempa i artykulacji).

 

Zajęcia umuzykalniające

♫ Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym na zajęcia umuzykalniające i wokalne ♪

Celem prowadzonych przez nas zajęć muzycznych dla dzieci jest uwrażliwienie na muzykę poprzez rozwijanie umiejętności ruchowych i manualnych. Lekcje umożliwiają ponadto rozładowywanie napięć. Spotkania opierają się przede wszystkim na słuchaniu muzyki, śpiewaniu, grze na instrumentach, a także łączeniu elementów rytmicznych z ruchem i świetną zabawą.

W program wplatane są również elementy logopedyczne tj. kształcenie i rozwijania mowy dziecka. Przeprowadzane przez nas lekcje rozwijają nie tylko umiejętności muzyczne i artystyczne dziecka, ale także pozwalają mu poznać zalety pracy w grupie oraz spożytkować drzemiącą w nim energię. „Zarażamy” dzieci pasją do muzyki i radością z jej słuchania oraz tworzenia

W programie:

 • Zabawy muzyczne
 • Zajęcia plastyczne
 • Gra na instrumentach Orffa
 • Zajęcia ruchowe połączone ze słuchaniem muzyki.

Cele zajęć:

 • umożliwienie dziecku przeżywania pozytywnych doświadczeń w kontakcie z muzyką,
 • kształtowanie świadomości muzycznej,
 • zachęcanie do muzycznej działalności,
 • rozbudzenie zainteresowania muzyką,
 • wdrażanie do aktywnego słuchania muzyki,
 • poznanie wartości rytmicznych i nut,
 • rozwijanie uzdolnień muzycznych,
 • umożliwienie kontaktu z profesjonalną sceną muzyczną,
 • budzenie i rozwijanie ekspresji artystycznej i ruchowej,
 • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej w zakresie aktywnego muzykowania,
 • zaspakajanie naturalnej potrzeby ruchu i zabawy,
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie.

Uczęszczając na zajęcia dzieci poprzez zabawę uczą się:

 • grania na instrumentach perkusyjnych z instrumentarium Orffa,
 • improwizowania melodii,
 • śpiewania piosenek solo i w grupie,
 • rytmizowania tekstu,
 • kroków tańców ludowych,
 • interpretowania muzyki (układy ruchowe w przestrzeni, ćwiczenia z rekwizytami, ćwiczenia emisji głosu i dykcji).

W programie:

 • zabawy z piosenką, tańce integracyjne, tańce regionalne
 • dziecięca literatura muzyczna
 • słuchanie utworów muzycznych z różnych epok
 • nauka gry na instrumentach Orffa
 • poznanie instrumentów orkiestrowych
 • poznanie podstawowych terminów muzycznych (piano, forte, tempo, artykulacja,dur i moll, puls, rytm, klawiatura, bas, wiolin, nazwy literowe i solmizacyjne nut, budowa aba, rondo)
 • podstawy zapisu muzycznego (położenie dźwięków na pięciolinii, odległości między dźwiękami, podstawowe wartości rytmiczne, takty dwudzielne i trójdzielne, oznaczenia dynamiki, tempa i artykulacji).