Piłka nożna

Piłka nożna

W czasie zajęć przedszkolaki mają opanować podstawowe elementy sprawności ogólnej, a także mają rozwijać zasadę fair play. Podopieczni kształtują w sobie również postawę prozdrowotną polegającą na czynnym wypoczynku. Przedszkolaki doskonalą podstawowe formy ruchu, uczą się ich nowych form, dbają o swoją sprawność fizyczną, biorą udział w zawodach sportowych, poznają i przestrzegają zasad sportowego rywalizowania i kibicowania, rozumieją potrzebę aktywności ruchowej.

 

Piłka nożna

W czasie zajęć przedszkolaki mają opanować podstawowe elementy sprawności ogólnej, a także mają rozwijać zasadę fair play. Podopieczni kształtują w sobie również postawę prozdrowotną polegającą na czynnym wypoczynku. Przedszkolaki doskonalą podstawowe formy ruchu, uczą się ich nowych form, dbają o swoją sprawność fizyczną, biorą udział w zawodach sportowych, poznają i przestrzegają zasad sportowego rywalizowania i kibicowania, rozumieją potrzebę aktywności ruchowej.