Zapisy i opłaty

ZAPISY:

Zapisy na zajęcia są poprzez specjalny adres mailowy nadany danej placówce.

Adres ten jest podawany na plakatach i ulotkach w danej lokalizacji.

Np: adres dla przedszkola “ABC” to: alebaleABC@gmail.com

Aby zapisać dziecko należy wysłać maila na dedykowany adres o treści:

RODZAJ ZAJĘĆ + IMIĘ I NAZWISKO + NR GRUPY/KLASY

Telefon kontaktowy: 509-656-180

TERMIN ZAJĘĆ:

Grafik zajęć wywieszany jest w przedszkolu/szkole na tablicy ogłoszeń.

Czas trwania zajęć: 30-40 minut (w zależności od zajęć).

OPŁATY:

 1. Opłata za zajęcia, jest uiszczana do 7 dnia następnego miesiąca ( analogicznie za styczeń do 7 lutego)
 2. Obecności rozliczane są w następujący sposób:
  0-1 zajęcia – 50% opłaty
  2-4 zajęcia – 100% opłaty
 3. Zapisanie dziecka na zajęcia w trakcie roku szkolnego możliwe jest w zależności od wolnych miejsc.
 4. O rezygnacji dziecka z zajęć bardzo prosimy powiadomić przed początkiem kolejnego miesiąca.
 5. Dziecko ma możliwość darmowego uczestnictwa w zajęciach pokazowych. W przypadku, gdy Rodzic zdecyduje się na uczestnictwo dziecka w danych zajęciach, zajęcia pokazowe wliczane są w opłatę.
 6. Opłaty wnosimy na konto:

42 1910 1048 2258 0474 1659 0001

ALEBALE

ul. Jugosłowiańska 15/210 03-984 Warszawa

w tytule: imie i nazwisko dziecka + rodzaj zajęć + nr przedszkola + miesiąc

np: Maks Kowalski, Taniec, przedszkole nr 110, za maj

ZAPISY:

Zapisy na zajęcia są poprzez specjalny adres mailowy nadany danej placówce.

Adres ten jest podawany na plakatach i ulotkach w danej lokalizacji.

Np: adres dla przedszkola “ABC” to: alebaleABC@gmail.com

Aby zapisać dziecko należy wysłać maila na dedykowany adres o treści:

RODZAJ ZAJĘĆ + IMIĘ I NAZWISKO + NR GRUPY/KLASY

Telefon kontaktowy: 509-656-180

TERMIN ZAJĘĆ:

Grafik zajęć wywieszany jest w przedszkolu/szkole na tablicy ogłoszeń.

Czas trwania zajęć: 30-40 minut (w zależności od zajęć).

OPŁATY:

 1. Opłata za zajęcia, jest uiszczana do 7 dnia następnego miesiąca ( analogicznie za styczeń do 7 lutego)
 2. Obecności rozliczane są w następujący sposób:
  0-1 zajęcia – 50% opłaty
  2-4 zajęcia – 100% opłaty
 3. Zapisanie dziecka na zajęcia w trakcie roku szkolnego możliwe jest w zależności od wolnych miejsc.
 4. O rezygnacji dziecka z zajęć bardzo prosimy powiadomić przed początkiem kolejnego miesiąca.
 5. Dziecko ma możliwość darmowego uczestnictwa w zajęciach pokazowych. W przypadku, gdy Rodzic zdecyduje się na uczestnictwo dziecka w danych zajęciach, zajęcia pokazowe wliczane są w opłatę.
 6. Opłaty wnosimy na konto:

42 1910 1048 2258 0474 1659 0001

ALEBALE

ul. Jugosłowiańska 15/210 03-984 Warszawa

w tytule: imie i nazwisko dziecka + rodzaj zajęć + nr przedszkola + miesiąc

np: Maks Kowalski, Taniec, przedszkole nr 110, za maj