Zapisy i opłaty

ZAPISY:

Zapisy na zajęcia są poprzez specjalny adres mailowy nadany danej placówce.

Adres ten jest podawany na plakatach i ulotkach w danej lokalizacji.

Np: adres dla przedszkola “ABC” to: alebaleABC@gmail.com

Aby zapisać dziecko należy wysłać maila na dedykowany adres o treści:

RODZAJ ZAJĘĆ + IMIĘ I NAZWISKO + NR GRUPY/KLASY

TERMIN ZAJĘĆ:

Grafik zajęć wywieszany jest w przedszkolu/szkole na tablicy ogłoszeń.

Czas trwania zajęć: 30-40 minut (w zależności od zajęć).

OPŁATY:

 1. Opłata za zajęcia, jest uiszczana do 5 dnia miesiąca za dany miesiąc z góry (np. za maj do 5 maja).
 2. Opłata za zajęcia jest stała i nie jest uzależniona od liczby zajęć w miesiącu (np: liczby poniedziałków). Niezależnie czy w danym miesiącu odbędą się 3,4,czy 5 zajęć opłata wynosi tyle samo.
  Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy zajęcia nie odbywają się z naszej winy: choroba instruktora, brak zastępstwa itd.
 3. Zapisanie dziecka na zajęcia w trakcie roku szkolnego możliwe jest w zależności od wolnych miejsc.
 4. O rezygnacji dziecka z zajęć bardzo prosimy powiadomić przed początkiem kolejnego miesiąca.
 5. Dziecko ma możliwość darmowego uczestnictwa w zajęciach pokazowych. W przypadku, gdy Rodzic zdecyduje się na uczestnictwo dziecka w danych zajęciach, zajęcia pokazowe wliczane są w opłatę.
 6. Nieobecności na zajęciach, po wcześniejszym kontakcie mailowym, można odrobić w pozostałych naszych lokalizacjach.
 7. Opłaty w Przedszkolach: Dębowe Ludki, Miś Uszatek, Beztroski Świat, Baśniowa Dolina wnosimy BLIKIEM (509-656-180) lub przelewem na konto:

   

  03 1090 0088 0000 0001 5185 1136 

  Alebale Sp. z o.o.

ul. Jugosłowiańska 15/210 03-984 Warszawa

w tytule: imie i nazwisko dziecka + rodzaj zajęć + nr przedszkola + miesiąc

np: Maks Kowalski, Taniec, przedszkole nr 110, za maj

ZAPISY:

Zapisy na zajęcia są poprzez specjalny adres mailowy nadany danej placówce.

Adres ten jest podawany na plakatach i ulotkach w danej lokalizacji.

Np: adres dla przedszkola “ABC” to: alebaleABC@gmail.com

Aby zapisać dziecko należy wysłać maila na dedykowany adres o treści:

RODZAJ ZAJĘĆ + IMIĘ I NAZWISKO + NR GRUPY/KLASY

TERMIN ZAJĘĆ:

Grafik zajęć wywieszany jest w przedszkolu/szkole na tablicy ogłoszeń.

Czas trwania zajęć: 30-40 minut (w zależności od zajęć).

OPŁATY:

 1. Opłata za zajęcia, jest uiszczana do 5 dnia miesiąca za dany miesiąc z góry (np. za maj do 5 maja).
 2. Opłata za zajęcia jest stała i nie jest uzależniona od liczby zajęć w miesiącu (np: liczby poniedziałków). Niezależnie czy w danym miesiącu odbędą się 3,4,czy 5 zajęć opłata wynosi tyle samo.
  Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy zajęcia nie odbywają się z naszej winy: choroba instruktora, brak zastępstwa itd.
 3. Zapisanie dziecka na zajęcia w trakcie roku szkolnego możliwe jest w zależności od wolnych miejsc.
 4. O rezygnacji dziecka z zajęć bardzo prosimy powiadomić przed początkiem kolejnego miesiąca.
 5. Dziecko ma możliwość darmowego uczestnictwa w zajęciach pokazowych. W przypadku, gdy Rodzic zdecyduje się na uczestnictwo dziecka w danych zajęciach, zajęcia pokazowe wliczane są w opłatę.
 6. Nieobecności na zajęciach, po wcześniejszym kontakcie mailowym, można odrobić w pozostałych naszych lokalizacjach.
 7. Opłaty w Przedszkolach: Dębowe Ludki, Miś Uszatek, Beztroski Świat, Baśniowa Dolina wnosimy BLIKIEM (509-656-180) lub przelewem na konto:

   

  03 1090 0088 0000 0001 5185 1136 

  Alebale Sp. z o.o.

ul. Jugosłowiańska 15/210 03-984 Warszawa

w tytule: imie i nazwisko dziecka + rodzaj zajęć + nr przedszkola + miesiąc

np: Maks Kowalski, Taniec, przedszkole nr 110, za maj